بهدین‌شاپور

همبارکبد یزدگرد دوم

بهدین‌شاپور (پارسی میانه: Wehdēnšābuhr) یکی از نجیب‌زادگان ساسانی در سده پنجم میلادی در زمان حکومت یزدگرد دوم بود. بهدین‌شاپور انبارگ‌بد یزدگرد بود. او در لشکرکشی ایران به ارمنستان و واداشتن ارمنی‌ها به رهایی از مسیحیت و گرویدن دوباره به مزدیسنا نقش داشت.

بهدین‌شاپور
همبارکبد
دین و مذهبمزدیسنا
پیشهنجیب‌زاده

منابعویرایش

  • Russell, James (1994). "Denšapuh". Encyclopaedia Iranica, Vol. VII, Fasc. 3. p. 292.
  • Payaslian, S (2008). The History of Armenia: From the Origins to the Present. Springer. p. 41. ISBN 978-0-230-60858-0.