بهرام (پسر آذرگندبد)

کنارنگ ساسانی

بهرام یکی از نجیب‌زادگان ساسانی در زمان حکومت شاهنشاه خسرو انوشیروان (ح. ۵۳۱–۵۷۹) و پسر آذرگندبد بود. او در سال ۵۴۱ به خسرو خبر رساند که پدرش آذرگندبد، برادرزادهٔ خسرو به نام قباد را که مسئول تلاش‌های نافرجام برای سرنگونی خسرو در سال ۵۳۲ بود، به جای کشتن پنهان کرده‌است. خسرو پس از دریافت این خبر دستور مرگ آذرگندبد را صادر کرد و بهرام را در مقام کنارنگ جانشین او برگزید.

بهرام
کنارنگ
پدرآذرگندبد
دین و مذهبمزدیسنا
پیشهنجیب‌زاده

منابعویرایش

  • Martindale, John R. (1992). "Vinganes". The Prosopography of the Later Roman Empire - Volume III, AD 527–641. Cambridge e Nova Iorque: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20160-8.
  • Pourshariati, Parvaneh (2008). Declínio e queda do Império Sassânida. Nova Iorque: IB Tauris & Co Ltd. ISBN 978-1-84511-645-3.