بهره‌وری آب کشاورزی

بَهره‌وَری آب کِشاوَرزی از دیدگاه‌های مختلفی تعریف و بررسی می‌شود. معمول‌ترین این دیدگاه‌ها «بهره‌وری از دیدگاه فیزیکی»، «بهره‌وری از دیدگاه مالی» و «بهره‌وری از دیدگاه اشتغال» می‌باشد. مفهوم هر کدام از این دیدگاه‌ها به قرار زیر است.

  • بهره‌وری از دیدگاه فیزیکی: براساس این دیدگاه، بهره‌وری بیشتر آب کشاورزی به معنای تولید محصول بیشتر به ازای واحد حجم آب است.
  • بهره‌وری از دیدگاه مالی: براساس این دیدگاه بهره‌وری بیشتر آب کشاورزی به معنای کسب سود بیشتر به ازای واحد حجم آب است.
  • بهره‌وری از دیدگاه اشتغال: براساس این دیدگاه بهره‌وری بیشتر آب کشاورزی به معنای ایجاد اشتغال بیشتر به ازای واحد حجم آب است.

جُستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

۱- کتاب بهره‌وری آب کشاورزی. مهرزاد احسانی و هومن خالدی. نشر کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. سال ۱۳۸۲

2- J.W. Kijne, R. Barker and D. Molden. 2003. Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement [۱]. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.