بهنام دوم (پارسی میانه: Wohnām، پارتی: Wohnām) که به نام وُنون (یونانی باستان: ΟΝΩΝΗΣ، تلفظ: Onōnēs؛ لاتین: Vonones) نیز شناخته می‌شود، بیست و یکمین شاه ایران از خاندان اشکانی بود. وی در سال ۵۱ میلادی پس از مرگ گودرز دوم بر تخت پادشاهی نشست و پس از کمتر از یک سال پادشاهی را به پسرش بلاش سپرد.

بهنام دوم
شاه شاهان
Coin of Vonones II, minted at Hamadan.jpg
سکه بهنام دوم
شاهنشاه اشکانی
سلطنت۵۱ م
پیشینگودرز دوم
جانشینبلاش یکم
شاه ماد آتروپاتن
سلطنت۱۱ – ۵۱ م
پیشیناردوان دوم
جانشینپاکور
درگذشته۵۱ م
همسر(ان)«صیغه یونانی» (پائلکس گرائکا) مادر بلاش یکم[۱]
فرزند(ان)بلاش یکم
پاکور ماد آتروپاتن
تیرداد یکم ارمنستان
دودماناشکانیان
پدرشاهزاده ناشناس از داهه
مادردختر ناشناس فرهاد چهارم
دین و مذهبمزدیسنا

منابع

  1. Tacitus (Ann. 12.44.2)
  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور، ۱۳۸۰
بهنام دوم
درگذشتهٔ: ۵۱ میلادی
عنوان سلطنتی
پیشین:
گودرز دوم
شاهنشاه ایران
۵۱ میلادی
پسین:
بلاش یکم