به از اندیو خسرو

به از اندیو خسرو (به فارسی میانه وه‌انتیوک خسرو یا رومگان، به یونانی Antiocheia Chosroou، به عربی الرومیه)[۱] در سال ۵۴۰ میلادی بدنبال مداخله و تحریکات دولت روم در امور داخلی و سیاسی اعراب دست نشاندهٔ ایران و آغاز جنگ آناستازی خسرو انوشیروان با سپاهی بزرگ از فرات گذشته و شهر انطاکیه را که مهم‌ترین و آبادترین شهرهای آن روزگار بود تسخیر نمود. این شهر بقدری مورد پسند خسرو قرار گرفت که شهری در نزدیکی تیسفون با نقشه و مشخصات و وسعت آن بنا نمود و ساکنان انتاکیه را در شهر جدید که «وه انتیوک خسرو» به معنی شهر خسرو بهتر از انطاکیه نامیده شد، کوچ داد.[۲]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. A. Shapur Shahbazi, Erich Kettenhofen, John R. Perry, “DEPORTATIONS,” Encyclopædia Iranica, VII/3, pp. 297-312, available online at http://www.iranicaonline.org/articles/deportations.
  2. فروهر، سال ۱۳۷۱ شمارهٔ ۵ و ۶، ص ۶

منابع ویرایش

  • آورزمانی، فریدون. ماهنامهٔ فروهر، شمارهٔ ۳۳۲، سال ۲۷، شمارهٔ ۵ و ۶. تهران: سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۷۱