به گل نشینی کشتی

برخورد کشتی به بستر دریا یا کناره آبراه

به گل نشینی کشتی یا زمین‌گیر شدن کشتی عبارت است از برخورد کشتی به بستر دریا یا کناره آبراه.[۱] این کار ممکن است از روی عمد، برای مواردی همچون بارگیری خدمه یا بار و تعمیر و نگهداری کشتی، یا غیرعمدی، مانند حادثه دریایی، باشد. در موارد تصادفی معمولاً از آن به عنوان «به گل نشستن» یاد می‌شود.

کشتی یونانی، یک کشتی به گل نشسته در جزیره کیش

ممکن است زمین‌گیر شدن در صورت ناخواسته بودن، با آسیب به قسمت زیرآبی بدنه کشتی منجر شود. شکستن بدنه ممکن است منجر به ورود آب شود که در صورت عدم مهار در دیواره‌های ضدآب ممکن است یکپارچگی، ثبات و ایمنی کشتی را به خطر بیندازد.[۲][۳]

منابع ویرایش

  1. Mazaheri, A. , Montewka, J. , Kujala, P. , (2014), "Modeling the risk of ship grounding - A literature review from a risk management perspective", WMU-Journal of Maritime Affairs, Vol. 13, No.2, pp.269-297, doi:10.1007/s13437-013-0056-3
  2. Mazaheri, A. , and Ylitalo, J. , (2010), “Comments on geometrical modeling of ship grounding”, 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships (ICCGS), June 14th - 16th, Espoo, Finland
  3. Montewka, J. , Krata, P. , Goerlandt, F. , Mazaheri, A. , Kujala, P. , (2011), “Marine traffic risk modelling - an innovative approach and a case study”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O, Journal of Risk and Reliability, Vol.225, No.3, pp.307-322, doi:10.1177/1748006X11399988

پیوند به بیرون ویرایش