بوتیل‌آمین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بوتیل‌آمین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: