باز کردن منو اصلی

بورتا پایین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

  • بورتا پایین روستایی در دهستان تمین بخش لادیز شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان
  • بورتا بالا روستایی در دهستان تمین بخش لادیز شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان