باز کردن منو اصلی
مدل استاندارد ذرات بنیادی، که در آن بوزون‌های پیمانه‌ای در ستون جهارم با رنگ قرمز نمایش داده شده‌اند.

در فیزیک ذرات بنیادی، بوزون پیمانه‌ای (به انگلیسی: Guage Boson) یک حامل نیرو است، ذره‌ای بوزونی که انواع برهمکنشهای بنیادی بین ذرات بنیادی را حمل می‌کند.[۱][۲] این برهمکنشها توسط نظریه پیمانه‌ای توصیف می‌شوند. ذرات بنیادی از طریق تبادل بوزون‌های پیمانه‌ای با یکدیگر برهمکنش دارند.

منابعویرایش

  1. Gribbin, John (2000). Q is for Quantum – An Encyclopedia of Particle Physics. Simon & Schuster. ISBN 0-684-85578-X.
  2. Clark, John, E.O. (2004). The Essential Dictionary of Science. Barnes & Noble. ISBN 0-7607-4616-8.