بوطیقا

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بوطیقا معرّبِ ποιητικῆς یونانی است که می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: