باز کردن منو اصلی

هفته نامه بچه‌ها گل آقا مجله‌ای بود که در مؤسسه گل آقا به چاپ می‌رسید. بنا به گفته مسئولین نشریه این هفته‌نامه اولین نشریه طنز بچه‌های ایران بود. شعار نشریه این بود: شادی حق بچه هاست. در اردیبهشت ۱۳۸۷ پس از ۳۸۵ شماره به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد.

تاریخچهویرایش

این نشریه ابتدا به صورت تک صفحه در هفته‌نامه گل آقا با عنوان صفحه گلنسا زیر نظر پوپک صابری فومنی به چاپ می‌رسید که بعدها مستقل شد. سردبیر نشریه علی زراندوز بود.

همکارانویرایش

پیوند به بیرونویرایش