۷ بیت داده

(تعداد یک ها)
۸بیت به همراه بیت توازن
زوج فرد
۰۰۰۰۰۰0 (0) ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۱۰۰۰1 (3) ۱۱۰۱۰۰۰۱ ۰۱۰۱۰۰۰۱
۱۱۰۱۰۰1 (4) ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۱۱۱۰۱۰۰۱
۱۱۱۱۱۱1 (7) ۱۱۱۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱۱۱

بیت توازن یا بیت همزادی[نیازمند منبع] (به انگلیسی: Parity bit) بیتی است که برای نشان دادن زوج یا فرد بودن تعداد بیت‌هایی که ۱ می‌باشند به بیت ها اضافه می‌شود. بیت توازن در ساده‌ترین شکل برای مشخص کردن خطای کد به کار می‌رود.

تعریفویرایش

هنگامی که از توازن زوج استفاده می‌شود، اگر تعداد یکهای ورودی زوج باشد بیت توازن صفر می‌شود و بالعکس. و هنگامی که از توازن فرد استفاده می‌شود اگر تعداد یکهای ورودی فرد باشد بیت توازن صفر می‌شود و بالعکس.

نحوه محاسبهویرایش

  • برای محاسبه بیت توازن زوج، باید حاصل XOR بیت‌های ورودی را محاسبه کرد.
  • برای محاسبه بیت توازن فرد اگر تعداد بیت ها زوج باشد، باید حاصل XNOR بیت‌های ورودی را محاسبه کرد و اگر تعداد بیت ها فرد باشد باید حاصل NOTXOR بیت‌های ورودی را محاسبه کرد .

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی