بیجان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

بیجان به معنای جماد دربرابر جاندار است.

بیجان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند: