باز کردن منو اصلی

بیخود شده نام یک آلبوم موسیقی اثر محمدرضا لطفی، عبدالنقی افشارنیا، محمد قوی‌حلم و امید لطفی می‌باشد، این اثر حاصل ضبط کنسرت ۱۹۹۷ زوریخ است.این آلبوم موسیقی اولین بار خارج از ایران منتشر شد.

بیخود شده
اثر محمدرضا لطفی
عبدالنقی افشارنیا
محمد قوی‌حلم
امید لطفی
سبکموسیقی سنتی ایرانی
ناشرخارج از ایران

فهرست آهنگ‌هاویرایش

منابعویرایش