بیسکای

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بیسکای می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد

۱. خلیج بیسکای خلیجی در اقیانوس اطلس شمالی بین کشورهای فرانسه و اسپانیا است.

۲. بیسکای یکی از ۵۰ فهرست استان‌های اسپانیا اسپانیا است.