بیماری‌زایی

بیماری‌زایی(پاتوژنز) (به انگلیسی: Pathogenesis) سازوکاری است که باعث ایجاد بیماری می‌گردد.

گونه‌های بیماری‌زایی دربرگیرندۀ عفونت میکروبی، بافت‌مردگی، بدخیمی و التهاب می‌گردد. این اصطلاح برای بیان ماهیت بیماری و پیشرفت آن بکار برده می‌شود، خواه بیماری حاد، مزمن، یا بازگشته باشد.

منابعویرایش