دوشس اورلئان، در حال گریه بر مرگ همسرش لوئیز اول، دوک اورلئان

بیوه به زنی گفته می‌شود که همسرش درگذشته است.

۲۳ ژوئن (دوم تیر ماه)، روز جهانی زنان بیوه است.

منابعویرایش