بیوه به زن یا مردی گفته می‌شود که همسرش درگذشته است. رفتار با زنان یا مردان بیوه در سراسر جهان متفاوت است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش