تأمین مالی تحقیقات

بودجه تحقیقات اصطلاحی است که عموماً هر بودجه برای تحقیقات علمی را پوشش می‌دهد، و در زمینه‌هایی از علم و فناوری و علوم اجتماعی است. این اصطلاح اغلب از طریق یک فرایند رقابتی به دست آمده، که در آن پروژه‌های تحقیقاتی بالقوه ارزیابی و کمک‌های مالی برای آن‌ها دریافت می‌شود؛ که چنین فرایندها، توسط دولت، بنگاه‌ها و بنیادهای اجرا، تخصیص می‌یابد.

بیشترین بودجه تحقیقاتی از دو منبع عمده می‌آید: شرکت‌ها (از طریق بخش تحقیق و توسعه) و دولت (از طریق دانشگاه‌ها و موسسات تخصصی دولت) انجام می‌شود. البته مقدار کمی از تحقیقات علمی بودجه خود را توسط بنیادهای خیریه ویژه تأمین می‌کنند؛ که از آن جمله تحقیقات، آن تحقیقاتی است که در رابطه با توسعه درمان بیماری‌هایی مانند سرطان، مالاریا و ایدز است.

به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حدود دو سوم از تحقیق و توسعه در زمینه‌های علمی و فنی ای است که از صنایع توسط دانشگاه‌ها و دولت به اجرا درآمده‌است.
بودجه دولت برای مقادیر تحقیقات پزشکی در ایالات متحده حدود ۳۶٪ نسبت بودجه دولت در صنایع خاص بالاتر است، و آن غالب تحقیق در علوم اجتماعی و علوم انسانی است.

تحقیقات دولتی ویرایش

تحقیقات دولتی هم، می‌تواند توسط خود دولت، یا از طریق کمک‌های مالی به محققان دانشگاهی و دیگران در خارج از دولت صورت بگیرد.

پژوهش بودجه خصوصی ویرایش

بودجه پژوهش توسط شرکت‌های خصوصی، که عمدتاً با انگیزه سود، و بسیار کمتر از دولت برای تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی تنها به خاطر دانش می‌باشد. انگیزه سود باعث می‌شود محققان تمرکز انرژی خود را در پروژه‌هایی که به احتمال زیاد برای آنان سودآور است، صرف کنند.

منابع ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Research_funding

پیوند به بیرون ویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Research_funding