باز کردن منو اصلی

تئوری بکر-دورینگ (به انگلیسی: Becker-Döring Theory) یکی از تئوری‌های هسته‌زایی است. این تئوری فرض می‌کند که رشد یا کوچک‌شدن جوانه‌ها با افزوده شدن یک اتم از محیط به جوانه یا کم‌شدن یک اتم از جوانه رخ می‌دهد. در این تئوری سرعت استحاله از اختلاف سرعت این دو فرآیند حاصل می‌شود. فرآیندهای دیگری که شامل دو کلاستر اتمی دارای بیش از یک اتم باشند، در این مدل در نظر گرفته نشده‌اند.[۱] Ball, Carr & Penrose اثبات کردند که در چگالی‌های پایین‌تر از یک مقدار بحرانی مشخص، جواب معادلات این تئوری موجود و یکتا است.[۲] سپس این نتیجه توسط Ball & Carr به شرایط اولیه اختیاری تعمیم داده‌شد.[۳]

منابعویرایش

  1. R. Becker and W. Döring, Kinetische Behandlung der Keimbildung in übersättigten Dämpfen, Annalen der Physik, Vol. 416 (1935), pp. 719–752. doi:10.1002/andp.19354160806
  2. J. M. Ball and J. Carr and O. Penrose, The Becker-Döring cluster equations: Basic properties and asymptotic behaviour of solutions, Communications in Mathematical Physics, Vol. 104 (1986), pp. 657-692 doi:10.1007/BF01211070
  3. J. M. Ball and J. Carr, Asymptotic behaviour of solutions of the Becker-Doring equations for arbitrary initial data, Proc. Royal Soc. Edinburgh Vol. 108A (1988), pp. 109-116

منابعی برای مطالعه بیشترویرایش

  • Wolfgang Dreyer and Frank Duderstadt, On the Becker/Döring Theory of Nucleation of Liquid Droplets in Solids, Journal of Statistical Physics, Vol. 123 (2006). pp. 55–87. doi:10.1007/s10955-006-9024-z
  • Markus Kreer, Classical Becker-Döring cluster equations: Rigorous results on metastability and long-time behaviour, Annalen der Physik, Vol. 505 (1993), pp. 398–417. doi:10.1002/andp.19935050408

جستارهای وابستهویرایش