تابوت‌دان[۱] یکی از انواع نگه‌دارنده‌های جسد است که معمولاً از جنس سنگ ساخته می‌شود و گاه در سطح بیرونی یا درونی آن تزئینات ویژه‌ای نیز حکّاکی می‌شود.

تابوت‌دان فردی به نام «هورخِبیت» از مصر باستان که از سنگ بازالت ساخته شده‌است. این تابوت‌دان در سال ۱۹۰۲ در سقاره یافته شد.
تابوت‌دان اسکندر که در سال ۱۸۸۷ در صیدا پیدا شد.

تابوت‌دان‌ها بیشتر برای نگه‌داری پیکرهای افراد بسیار مهم به‌ویژه برای پاپ‌ها و فرعون‌ها ساخته و استفاده می‌شد. در مصر باستان، مومیایی‌های افراد مهم را با یک یا چند تابوت چوبی در تابوت‌دان قرار می‌دادند. یکی از مهم‌ترین تابوت‌دان‌های تاریخی، تابوت‌دان اسکندر است.

تابوت‌دان‌های باستانی در آغاز به صورت مکعب ساخته می‌شد، امّا بعدها شکلِ بدن انسان به آن‌ها داده شد.

منابع ویرایش

  • Josef Engemann: Untersuchungen zur Sepulkralsymbolik der späteren römischen Kaiserzeit. Münster 1979. ISBN 3-402-07055-3
  1. برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان فارسی: دفتر هشتم بایگانی‌شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine.