تاریخچه گیاهان (ری)

تاریخچه گیاهان کتاب گیاه‌شناسی اثر جان ری است که در سال ۱۶۸۶ منتشر شده‌است.

جلد کتاب «تاریخچه گیاهان» اثر جان ری، سال ۱۶۸۶

انتشارویرایش

تاریخچه گیاهان در سه جلد: جلد اول در سال ۱۶۸۶، جلد دوم در ۱۶۸۸، و جلد سوم در سال ۱۷۰۴ منتشر شد. جلد سوم صفحاتی کم دارد، بنابراین معاون ری، جیمز پتیورِ عطار، در بین سالهای ۱۷۱۵ تا ۱۷۶۴ برای برطرف کردن کمبود صفحات به طرز مؤثر، کاتالوگ پتیور را منتشر کرد. کار روی دو جلد نخست مورد حمایت رئیس و اعضای آکادمی سلطنتی قرار گرفت.

نسخه‌هاویرایش

منابعویرایش

  • Armstrong, Patrick (2000). The English Parson-naturalist: A Companionship Between Science and Religion. Gracewing. ISBN 978-0-85244-516-7.
  • Raven, Charles E. (1950). John Ray, naturalist: his life and works. Cambridge University Press.