تاریخ‌گذاری اورانیوم-توریم

تاریخ‌گذاری اورانیوم-توریم که به نام‌های تاریخ‌گذاری توریم-۲۳۰، تاریخ‌گذاری عدم تعادل سری اورانیوم یا تاریخ‌گذاری سری اورانیوم نیز نامیده می‌شود، یکی از روش‌های تاریخ‌یابی رادیومتریک (رادیومتری) است که در دههٔ ۱۹۶۰ تأسیس شد و از دههٔ ۱۹۷۰ برای تعیین سن مواد کربنات کلسیم مانند غارسنگ‌ها و مرجان‌ها از آن استفاده می‌شد.[۱][۲] بر خلاف دیگر روش‌های رادیومتری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند، مانند تاریخ‌گذاری روبیدیم-استرونسیوم یا اورانیوم-سرب، تکنیک اورانیوم-توریم محصول واپاشی پوسیدگی عضو نهایی پایدار را اندازه‌گیری نمی‌کند. در عوض، سن را؛ از درجه‌ای که تعادل پایدار بین ایزوتوپ رادیواکتیو توریم-۲۳۰ و اورانیوم-۲۳۴ رادیواکتیو اصلی آن در یک نمونه برقرار شده‌است، محاسبه می‌کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Davis, Owen (Spring 2005). "Uranium-Thorium Dating". Biogeography ECOLOGY 438/538. Department of Geosciences, University of Arizona. Retrieved 24 October 2015.
  2. Costa, Kassandra M.; Hayes, Christopher T.; Anderson, Robert F.; Pavia, Frank J.; Bausch, Alexandra; Deng, Feifei; Dutay, Jean-Claude; Geibert, Walter; Heinze, Christoph; Henderson, Gideon; Hillaire‐Marcel, Claude (2020). "230Th Normalization: New Insights on an Essential Tool for Quantifying Sedimentary Fluxes in the Modern and Quaternary Ocean". Paleoceanography and Paleoclimatology (به انگلیسی). 35 (2): e2019PA003820. Bibcode:2020EGUGA..22.2186C. doi:10.1029/2019PA003820. ISSN 2572-4525.