تاریخ اثرگذاری

تاریخ اثرگذاری یا تاریخ اجرا (به انگلیسی: effective date) به تاریخی اشاره می‌کند که بر اساس آن یک هنجار حقوقی یا کار خاصی آغاز می‌شود؛ این می‌تواند تاریخی در گذشته، حال یا آینده باشد. این تاریخ با تاریخی که در آن رویداد خاصی رخ می‌دهد یا ثبت می‌شود، متفاوت است.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. Richard Snodgrass (1985), A taxonomy of time databases, pp. 236–246, ISBN 0-89791-160-1
  2. Kenneth A. Adams (2004), A manual of style for contract drafting, ISBN 978-1-59031-380-0