تاریخ ادبیات در ایران

کتاب تاریخ ادبیات در ایران اثر ذبیح‌الله صفا (۱۳۷۸-۱۲۹۰) نویسنده و ادیب ایرانی است. این کتاب مهم‌ترین کتابی است که تاریخ ادبیات فارسی را به‌طور مفصل بیان کرده‌است. این کتاب در ۵ جلد ادبیات فارسی را در سده‌های پس از اسلام و در حقیقت از زمان به وجود آمدن فارسی امروزی (دری) بیان می‌کند. در آغاز هر کتاب فصل هایی را به توصیف اوضاع تاریخی و اجتماعی و دینی می پردازد و پس از آن به ذکر احوال شاعران و نویسندگان هر دوره مشغول می شود. اولین جلد این کتاب در سال ۱۳۳۲ به چاپ رسید و نوشتن تمامی آن در طول چهل سال انجام شد.

جلدها

جلد اول، از آغاز دوره اسلامی تا پیش از دوره سلجوقی.

جلد دوم از قرن پنجم تا قرن هفتم هجری.

جلد سوم، در دو مجلد از قرن هفتم تا قرن تا هشتم هجری.

جلد چهارم، از قرن هشتم تا آغاز قرن دهم.

جلد پنجم، درسه مجلد از قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم.

عمر مولف برای نوشتن ادامه این مجمومه مجال نداد.منابعویرایش