تاریخ باستانی ایران

تاریخ باستانی ایران (به انگلیسی: The history of ancient Iran) کتابی نوشتهٔ ریچارد فرای است.

تاریخ باستانی ایران
جلد ترجمه فارسیِ کتاب
نویسنده(ها)ریچارد فرای
عنوان اصلیThe history of ancient Iran
برگرداننده(ها)مسعود رجب‌نیا
کشورMunchen
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانانگلیسی
موضوع(ها)تاریخ باستان ایران
ناشرHandbuch der Altertumswissenschaften
ناشر فارسی: انتشارات علمی و فرهنگی
تاریخ نشر
۱۹۸۴
تاریخ نشر فارسی: ۱۳۸۰
شمار صفحات۶۵۷
شابکشابک ‎۵-۲۹۲-۴۴۵-۹۶۴-۹۷۸
پس ازعصر زرین فرهنگ ایران (کتاب) 

به فارسی

ویرایش

این کتاب را مسعود رجب‌نیا در سال ۱۳۸۰ به فارسی درآورده است.

فصل‌های کتاب

ویرایش
 1. فصل اول: بررسی جغرافیایی
  1. سراسر منطقه
  2. ایران
  3. افغانستان
  4. آسیای میانه
 2. فصل دوم: جمعیت شناسی
  1. سراسر منطقه
  2. ایران
  3. افغانستان
  4. نتایج بحث
 3. فصل سوم: تاریخ فلات و آسیای میانه پیش از آمدن ایرانیان
  1. بازسازی گذشته
  2. شرق نزدیک در آستانه هزاره نخستین
  3. باستان‌شناسی و شواهد دیگر اوستایی
 4. فصل چهارم: مادها و اسکیت‌ها و فرمانروایان مشرق
  1. برپایی امپراطوری ماد
  2. کیمریان و اسکیت‌ها
  3. پایان کار اورارتو
  4. از پای افتادن آشور
  5. آثار مانده از ماد
  6. گسترش امپراطوری
  7. هنرو فرهنگ مادی (در برابر معنوی)
  8. دین
  9. پیکار لیدی و برافتادن ماد
 5. فصل پنجم: هخامنشیان
  1. کورش و پایه‌گذاری امپراطوری
  2. کمبوجیه و "غضب" گوماته
  3. کشورستانی‌های دیگر
  4. تجدید سازمان امپراطوری
  5. دین
  6. پایتخت‌ها
  7. خشایارشا و فترت
  8. تباهی هخامنشیان
  9. هخامنشیان
 6. فصل ششم: اسکندر بزرگ و سلوکیان
  1. اسکندر در ایران و آسیای میانه
  2. رویدادهای پس از مرگ اسکندر
  3. استواری پادشاهی سلوکی
  4. برافتادن سلوکیان و میراث آنان
  5. میراث هلنیسم
 7. فصل هفتم: یونانی- باختریان، سکاییان و پارتیان
  1. یونانیان در آسیای میانه و افغانستان
  2. تاخت و تاز بیابانگردان
  3. پارتیان در مشرق
 8. فصل هشتم: پارتیان در فلات
  1. گسترش پادشاهی
  2. سازمان حکومت
  3. جنگ‌های ایران و روم
  4. هلنیسم و برپاخیزی دوباره ایرانیان
 9. فصل نهم: کوشانیان
  1. ریشه‌ها
  2. کوشانیان بزرگ
  3. از هم پاشیدگی امپراطوری
  4. روابط فرهنگی میان شرق و غرب
 10. فصل دهم: دودمان‌های خُرد در فلات
  1. پارس
  2. الیمائیس
  3. خاراسن و خلیج
  4. فترت
  5. آدیابن و شمال بین‌النهرین
  6. فلات ایران
 11. فصل یازدهم: ساسانیان
  1. اردشیر و آغاز کار
  2. جنگ‌های شاپور
  3. جانشیان شاپور
  4. شاپور دوم و تجدید حیات ساسانیان
  5. اصلاحات خسروانوشیروان ("جاویدان روان")
  6. بازپسین فرمانروایان
 12. فصل دوازدهم: ایران شرقی و آسیای میانه
  1. میراث کوشانیان و ساسانیان
  2. هفتالیان (هیطل، هیاطله در فاصله تاریخ
  3. کشور - شهرهای سغدی
  4. فرمانروایان فرودست در افغانستان
 13. پیوست‌ها
  1. پیوست ۱: شجره‌نامه‌ها
   1. شجره نسب هخامنشیان
   2. هخامتش
   3. چش پش
   4. شجره‌نسب شاهان اشکانی
   5. شجره‌نسب ساسانیان
  2. پیوست ۲
   1. کتبیه بیستون از داریوش نزدیک کرمانشاه
  3. پیوست ۳
   1. کتیبه باختری سرخ کُتل نزدیک بَغلان اففانستان
  4. پیوست ۴
   1. کتیبه شاپور اول در نقش رستم در فارس
  5. پیوست ۵
   1. کتیبه‌های فارسی میانه و پارتی نرسی در پایکول در شمال خانقین، عراق
 14. فهرست اعلام

پیوند به بیرون

ویرایش