تاریخ فلسفه اسلامی

تاریخ فلسفهٔ اسلامی (به فرانسوی: Historie de la Philosophie Islamique) نام کتابی دو جلدی، نوشتهٔ هانری کوربن است. این کتاب نخست توسط اسدالله مبشری و سپس توسط جواد طباطبایی به صورت کامل به فارسی برگردانده شد. بخش نخست این کتاب در سال ۱۹۶۴ و خلاصه‌ای از بخش دوم نیز به عنوان فصلی از تاریخ عمومی فلسفه، ویراستهٔ ایون بل‌آول، استاد فلسفهٔ جدید در دانشگاه پاریس به چاپ رسید ولی روایت مفصل بخش دوم در دست نیست.[۱] در این کتاب، کوربن دیدگاه رایجی که فلسفه برای مسلمانان با ابن رشد پایان گرفت را رد کرد[۲].

فهرست کتابویرایش

 • پیشگفتار
 • بخش نخست
 • دیباچه
 • فصل اول: منابع تأمل فلسفی در اسلام
 • فصل دوم: تشیع و حکمت نبوی
 • فصل سوم: کلام اهل سنت
 • فصل چهارم: فلسفه و علوم طبیعی
 • فصل پنجم: فیلسوفان یونانی مشرب
 • فصل ششم: تصوف
 • فصل هفتم: سهروردی و حکمت اشراق
 • فصل هشتم: دراندلس
 • گذار
 • بخش دوم
 • از مرگ ابن رشد تا زمان حاضر
 • نظر اجمالی
 • فصل اول: اندیشهٔ اهل سنت
 • فصل دوم: الهیات صوفیانه
 • فصل سوم: اندیشهٔ شیعی
 • افق

منابعویرایش

 1. جواد طباطبایی، پیشگفتار بر ترجمهٔ تاریخ فلسفهٔ اسلامی، نوشتهٔ هانری کوربن، ص الف.
 2. Corbin, Henry; an article by Encyclopedia of Religion