تاریخ نمایش

نمایش در فرهنگ بشری تاریخی دیرینه دارد. اینجا نمایش در سرزمین‌های گوناگون بررسی می‌شود.

در اروپاویرایش

نمایش یونانیویرایش

نمایش قرون وسطیویرایش

کمدی هنرمندانویرایش

در آسیاویرایش

نمایش ایرانیویرایش

تعزیهویرایش

نمایش هندیویرایش

کاتاکالیویرایش

نمایش چینیویرایش

نمایش ژاپنیویرایش

نوویرایش

بونراکوویرایش

کابوکیویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی