تاریخ هنر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تاریخ هنر به سرگذشت هنرهای تجسمی، نمایشی، شنیداری و کلامی اشاره دارد و به سیر تحول آن در گذر تاریخ می‌پردازد.

تاریخ هنر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: