تاپیر کوچک سیاه

گونه‌ای از تاپیر
تاپیر کوچک سیاه
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: تک‌سم‌سانان
تیره: تاپیر
سرده: تاپیر

تاپیر کوچک سیاه (نام علمی: Tapirus kabomani) نام یک گونه از سرده تاپیر است.

منابعویرایش