تاکدا کاتسویوری

تاکدا کاتسویوری (۱۵۴۶ - ۳ آوریل ۱۵۸۲) یک دایمیوی ژاپنی از دوره سنگوکو بود که به عنوان رئیس خاندان تاکدا مشهور شد و جانشین جنگ‌سالار افسانه‌ای تاکدا شینگن شد. او پسر شینگن و همسر غیراصلی‌اش بنام سوا گوریونین و دختر سوا یوریشیگه بود. دو تن از فرزندان او تاکدا نوبوکاتسو و تاکدا کاتسوچیکا نام داشتند.

تاکدا کاتسویوری - رئیس خاندان تاکدا

همسر اصلی وی ریوشو این نام داشت و خواهرزاده و فرزندخوانده اودا نوبوناگا بود.

[۱]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش