تبدیلات گالیله

تبدیلات گالیله‌ایویرایش

معادلاتی که در فیزیک کلاسیک مختصات فضا و زمان دو دستگاه مختصات را که با سرعت ثابت نسبت به هم حرکت می‌کنند، به‌هم مربوط می‌سازند، تبدیلات گالیله‌ای یا نیوتنی می‌نامند. دو دستگاه   و   را در نظر می‌گیریم به‌طوری که دستگاه   نسبت به دستگاه   با سرعت ثابت u به طرف راست حرکت می‌کند. u هم‌جهت با سوی مثبت محورهای X دو دستگاه مختصات در نظر گرفته می‌شود. مختصات فضایی رویداد A در دستگاه S به‌صورت   و از دید ناظرS' دارای مختصات   است. در این صورت تبدیلات گالیله به صورت زیر خواهد بود:

 

  • تساوی   از این حقیقت ناشی می‌شود که حرکت نسبی دو دستگاه عمود بر محور مختصات Y. Z است.
  • در تبدیلات گالیله‌ای زمان مطلق است. یعنی دو ساعت هماهنگ با هر سرعتی نسبت به‌یکدیگر حرکت کنند، ناظر هیچ اختلاف زمانی در این ساعت‌ها نخواهد دید.

تبدیلات گالیله‌ای سرعت و شتابویرایش

تبدیلات سرعت و شتاب گالیله‌ای با مشتق‌گیری نسبت به زمان از تبدیلات فضا، زمان حاصل می‌شوند.

  • تبدیلات گالیله‌ای سرعت

 

  • تبدیلات گالیله‌ای شتاب

 

منابعویرایش

  • ریچارد وایدنر و رابرت سلز (۱۳۸۲)، «حرکت‌شناسی نسبیتی: فضا و زمان»، مبانی فیزیک نوین، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش