تجارت خارجی

تجارت خارجی به داد و ستد کالا یا خدمت دارای ارزش فراسوی مرزهای بین‌المللی گفته می‌شود[۱] که در بسیاری از کشورها نمایانگر میزان تولید ناخالص داخلی است. تاریخچهٔ این گونه داد و ستد از جادهٔ ابریشم و جادهٔ کهربا آغاز شده، هرچند به نظر می‌رسد در زمان خود به اندازهٔ امروز از اهمیت اقتصادی برخوردار نبوده‌است.

سازمان تجارت جهانی

این سازمان با هدف تنظیم قوانین تجارت بین‌المللی تأسیس شده‌است. اکنون ایران عضو آن نیست.

پنج روش پرداخت در تجارت بین‌المللی وجود دارد:

  1. اعتبارات اسنادی L/C
  2. برات draft
  3. حساب باز open account
  4. نسیه consignee
  5. پیش‌پرداخت advance payment

کالاهای پرطرف‌دار در تجارت خارجی


ویژگیهای تجارت جهانی

محصولی که از طرفی در یک کشور به طرفی در کشور دیگر منتقل یا فروخته می شود صادراتی از کشور مبدا و وارداتی به کشور دریافت کننده است. واردات و صادرات هر کشور در تراز پرداخت های آن کشور حساب می شوند.[۲]

منابع

  1. dictionary.reference.com
  2. Staff, Investopedia (2003-11-25). "Balance Of Payments (BOP)". Investopedia. Retrieved 2017-05-07.