تجاوز (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تجاوز به معنی نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست، و نیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: