تجهیزات الکتریکی

تجهیزات الکتریکی، (به انگلیسی: Electrical equipment) شامل هر ماشینی می‌شود، که با الکتریسیته کار می‌کند. تجهیزات الکتریکی معمولاً دارای یک محفظه، شماری اجزای الکتریکی و اغلب یک کلید می‌باشند.

تجهیزات الکتریکی مرتبط با بخشی از سامانه توزیع انرژی الکتریکی

نمونه‌هایی از این تجهیزات عبارتند از:

اغلب واژه تجهیزات الکتریکی تنها اشاره به بخشی از سامانه توزیع انرژی الکتریکی دارد، مانند:

منابع ویرایش