تخریب کتابخانه اسکندریه

کتابخانه اسکندریه مصر یکی از بزرگترین و مهمترین کتابخانه‌های جهان باستان بود.[۱] این کتابخانه به خاطر سوزانده شدن که منجر به از دست رفتن مکتوبات و کتاب‌های بسیاری شد مشهور است و تبدیل به نمادی از «دانش و فرهنگ نابوده شده» شده‌است. فرهنگ‌های متفاوت یکدیگر را در طول تاریخ سرزنش کرده یا از مسئولیت نیاکان خود فاصله گرفته‌اند، و بدین ترتیب تکه‌های متناقض و ناکافی از منابع باستانی در خصوص جزئیات دقیق نابودی وجود دارد.

فتح مصر به دست مسلمینویرایش

ارتش مسلمان عمرو عاص در سال ۶۴۲ میلادی اسکندریه را فتح کرد. پنج منبع عربی که مربوط حداقل ۵۰۰ سال پس از آن وقایع هستند سرنوشت کتابخانه را مورد اشاره قرار داده‌اند.

منابعویرایش

  1. Cosmos: A Personal Voyage, Sagan, C 1980, "Episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean"
  2. De Sacy, Relation de l’Egypte par Abd al-Latif, Paris, 1810: "Above the column of the pillars is a dome supported by this column. I think this building was the portico where Aristotle taught, and after him his disciples; and that this was the academy that Alexander built when he built this city, and where was placed the library which Amr ibn-Alas burned, with the permission of Omar." Google books here. Translation of De Sacy from here. Other versions of Abd-el-Latif in English here.
  3. Samir Khalil, «L’utilisation d’al-Qifṭī par la Chronique arabe d’Ibn al-‘Ibrī († 1286)» , in: Samir Khalil Samir (Éd.), Actes du IIe symposium syro-arabicum (Sayyidat al-Bīr, septembre 1998). Études arabes chrétiennes, = Parole de l'Orient 28 (2003) 551–598. An English translation of the passage in Al-Qifti by Emily Cottrell of Leiden University is at the Roger Pearse blog here.