تداخل الکترومغناطیسی

تداخل الکترومغناطیسی برای یک موج الکترومغناطیس، عبارت است از تداخل حاصل از القای الکترومغناطیسی یا برهم‌نهی با دیگر امواج الکترومغناطیسی منتشر شده در فضا. این پدیده می‌تواند باعث ایجاد نویز روی موج شده یا به کلی آن را از بین ببرد. به‌طور اختصاری آن را در زبان انگلیسی به صورت EMI که در واقع Electromagnetic Interference نشان می‌دهند. این همان تداخل رادیویی یا Radio Frequency Interference می‌باشد که به اختصار RFI خوانده می‌شود.

شکل ۱:تأثیر تداخل الکترومغناطیسی که در تصویر تلویزیون آنالوگ دیده می‌شود

تعریف

هر گاه در پهنه طیف فرکانس‌های رادیویی، علائمی به صورت اغتشاش که توسط یک منبع بیرونی (منظور خارج از حوزه کار مدار یا وسیله مورد استفاده) ایجاد می‌گردد، بتواند از طریق القاء الکترومغناطیسی، القاء الکترواستاتیکی یا حتّی هدایت، بر روی یک مدار الکتریکی تأثیر بگذارد، می‌توان گفت که تداخل رادیویی وجود دارد.

تأثیر

تأثیر اغتشاش ناشی از تداخل می‌تواند منجر به کاستن از کارایی مدار یا حتّی توقف کار و آن شود. از نقطه نظر انتقال داده‌ها این به صورت افزایش نرخ خطا در داده‌ها تا از دست رفتن همه داده‌ها قابل تعبیر است. هر دو منابع ساخته دست انسان و طبیعی وجود دارند که تغییرات جریان یا ولتاژ ایجاد می‌نمایند که می‌تواند باعث بروز تداخل الکترومغناطیسی یا EMI گردد. برای نمونه سامانه تولید جرقه در شمع‌های خودرو، دستگاه‌های تلفن همراه، توفان‌های تندری (توفان‌های رعد و برق)، خورشید و شفق‌های قطبی، نمونه‌هایی از منابع تداخل الکترومغناطیسی ساخت دست انسان و طبیعی می‌باشند. تداخل‌های الکترومغناطیسی بر روی دستگاه‌های رادیو که در باند امواج متوسط و کوتاه کار می‌کنند و به رادیوی AM مشهورند، اثر چشمگیری دارند.

تاریخچه

در گذشته که این دستگاه‌های رادیو برای دریافت امواج بلند نیز طراحی شده بودند، تداخل امواج الکترومغناطیسی بر پهنه امواج بلند بسیار بارز و چشمگیر بوده و مزاحمت زیادی در دریافت امواج ایستگاه‌های رادیویی در این پهنه داشت. یکی از دلایل عدم به‌کارگیری از امواج بلند یا LW در گیرنده‌های رادیویی کنونی همین مشکل تأثیرپذیری بالای آن‌ها از تداخل‌های الکترومغناطیسی بوده‌است. نباید فراموش کرد که در گیرنده‌های AM کنونی تأثیرپذیرترین پهنه، امواج متوسط یا MW است. هر گاه توفان تندری وجود داشته باشد، می‌توانید صدای ناشی از پدیده آذرخش را روی دستگاه رادیوی AM بشنوید. تداخل الکترومغناطیسی بر دستگاه‌های تلفن همراه، دستگاه‌های رادیوی FM، دستگاه‌های تلویزیون (به ویژه تلویزیون آنالوگ) هم می‌تواند، اثر بگذارد. به علاوه تداخل‌های الکترومغناطیسی بر رصدها یا مشاهدات ستاره‌شناسی مبتنی بر دریافت امواج رادیویی کیهان نیز، تأثیر می‌گذارد.

جستارهای وابسته

منابع