ترانسوشن ماریاناس

ترانسوشن ماریاناس (به انگلیسی: Transocean Marianas) یک کشتی است که طول آن ۹۱٫۴۴ متر (۳۰۰٫۰ فوت) می‌باشد. این کشتی در سال ۱۹۷۹ ساخته شد.

ترانسوشن ماریاناس
پیشینه
مالک
آب‌اندازی: ۱۳ اوت ۱۹۷۸
به دست آورده شده: ۱ سپتامبر ۱۹۷۹
مشخصات اصلی
درازا: ۹۱٫۴۴ متر (۳۰۰٫۰ فوت)
پهنا: ۷۵٫۸۹۵۲ متر (۲۴۹٫۰۰۰ فوت)
آبخور: ۲۵ متر (۸۲ فوت)
عمق: ۳۴٫۷۴۷۲ متر (۱۱۴٫۰۰۰ فوت)
سرعت: 2.0 kts

منابع ویرایش