تربیت و جامعه‌شناسی

تربیت و جامعه‌شناسی کتابی از امیل دورکیم است.

تربیت و جامعه‌شناسی
نویسنده(ها)امیل دورکیم
برگرداننده(ها)علیمحمد کاردان
موضوع(ها)روان‌شناسی
ناشردانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ
تاریخ نشر
۱۳۷۶

ترجمهٔ فارسی

این کتاب با ترجمهٔ علیمحمد کاردان در سال ۱۳۷۶ منتشر و در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی شد.[۱]

منابع

  1. آیینه دوران: گزارش سی و شش دوره کتاب سال ایران، تهیه و تنظیم مؤسسه خانه کتاب، تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۷