تردید (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تردید به معنی شک و دودلی‌ست.

شک همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد: