نابودگر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا
(تغییرمسیر از ترمیناتور)

نابودگر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: