ترنس

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ترنس ممکن است در اشاره به موارد زیر باشد:

  • خلسه یا خلسه منفی
  • موسیقی ترنس یا خلسه، سبکی از موسیقی رقص الکترونیک و زیرشاخه‌های آن
  • تراجنسی، فردی که جنسیتی که زمان تولد از روی اندام جنسی و به اشتباه به او نسبت داده‌اند با جنسیت حقیقی خود متفاوت است.