ضربه یا تروما (به انگلیسی: Trauma) در دانش پزشکی به هر نوع آسیب دیدگی، ضربه، جراحت، شوک، آسیب و حادثهٔ وارد شده به بدن انسان گفته می‌شود با این شرط که از خارج به بدن وارد شود و عامل درونی یا بیماری در بدن علت ایجاد آسیب نباشد. اهمیت تفاوت این دو مبحث در اورژانس و فوریت‌های پزشکی مشخص می‌شود؛ مثلاً در برخورد با بیمار دچار سنکوپ یا شوک، اگر عامل آن بیماری باشد، امدادگر به‌آسانی می‌تواند اقدام به جابجایی بیمار کند ولی در شرایط تروما، به علت وجود احتمال آسیب‌های شدید مانند قطع نخاع، هرنوع جابجایی و حرکتِ بیمار بدون ساپورت و ثابت نمودنِ اندام‌های متحرک و توسط اشخاص ناوارد ممنوع است. تروما اگر شدید باشد شخص را به مداوای سریع اورژانسی نیازمند می‌سازد.

تروما
مداوای مجروحی که دارای زخم ناشی از برخورد گلوله است.
مداوای مجروحی در بیمارستان نیروی دریایی آمریکا که دارای زخم ناشی از برخورد گلوله است.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصطب اورژانس، تروماتولوژی
آی‌سی‌دی-۱۰T79
آی‌سی‌دی-9-CM900-957
آی‌سی‌دی-اُ:دكتور ۱۱ديفدعبدالمحسن ليزر اسنان ليزر عيار نافد تحاليل دود حقن
دادگان بیماری‌ها28858
مدلاین پلاس000024
ئی‌مدیسینtrauma
سمپD014947

تروما ششمین عامل آماری در علل مرگ شمرده می‌شود.

دسته‌بندیویرایش

تروما را می‌توان براساس محل آسیب مانند ترومای سر، ترومای شکم و جُز اینها تقسیم‌بندی کرد یا بر اساس وی‍ژگی‌های عاملِ ایجادکنندهٔ تروما مانند ترومای نافذ شکم (مثلاً با شیء بُرنده) یا ترومای غیرنافذ (بلانت) و همچنین ترومای حرارتی یا فشاری (باروتروما) و جُز اینها نام‌گذاری کرد.

منابعویرایش