تروما (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از تروما (پزشکی))

تروما ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

سینما ویرایش