ترگوت یا ترگود یا ترغوت (به مغولی: Торгууд)یکی از تیره‌های چهارگانهٔ اویرات‌ها بودند. آنان تبار خود را به محافظان شخصی طغرل خان کرائیت می‌رساندند. تُرگوت در زبان مغولی از ریشهٔ تُگُت و به معنای ابریشم است.

نخستین اثر تاریخی از آنان به سدهٔ شانزدهم بازمی‌گردد. پس از گسستن اتحاد میان اویرات‌ها، ترگودها زیر فرمان خو ارلوق از آنان جداشدند و به باختر رود ولگا کوچیده و هستهٔ اصلی قالموق‌ها را تشکیل‌دادند. پاره‌ای از آنان نیز به مغولستان بالا کوچیدند.

در آینده گروهی از ترگودهای باشندهٔ کرانهٔ ولگا با فشار روس‌ها به جونگاریا و غرب مغولستان رانده‌شدند. نزدیک به ۷۰هزارتن از آنان نیز در روسیه ماندند و در قالموق‌های آینده مستحیل‌شدند.

امروزه پیرامون ۱۵۰هزار ترگود در سین کیانگ چین، ۱۰هزار تن در استان خود مغولستان می‌زیند. قالموق‌های روسیه نیز به ۱۷۰هزارتن می‌رسند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Torghut،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Torghut&oldid=452884469 (accessed October ۲۵، ۲۰۱۱).