تْسانْگْپا (به تبتی: གཙང་པ، Tsangpa) دودمانی بود که از ۱۵۶۵ تا ۱۶۴۲ میلادی بر بخش بزرگی از تبت فرمانروایی می‌کرد. تسانگپا آخرین سلسله پادشاهی تبت بود که تحت نام خودش فرمان راند. دولت این پادشاهی توسط کارما تْسِتِن بنیاد شد. کارما تستن (شینگشاپا تستن دورجه) از ملازمان شاهزادهٔ دودمان رینپونگپا و از سال ۱۵۴۸ نیز فرماندار شیگاتسه در منطقه تسانگ بود.

Tsangpa

གཙང་པ
Tsangpa
1565–1642
پایتختShigatse
زبان(های) رایجTibetan
دین(ها)
بودیسم تبتی
حکومتبودیسم تبتی حاکمیت دینی
شاه 
• 1565–1599
Karma Tseten (first)
• 1599–1611
Karma Tensung
• 1620–1642
Karma Tenkyong (last)
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
1565
• فروپاشی
1642
پیشین
پسین
Phagmodrupa Dynasty
Rinpungpa
Khoshut Khanate
Ganden Phodrang

منابعویرایش