تسوروهیمه (همسر ناکاگاوا هیده‌ماسا)

تسوروهیمه (به ژاپنی: 鶴姫); یک زن از اهالی ژاپن در دوره آزوچی–مومویاما بود. وی سی‌شیتسو (همسر اصلی) ناکاگاوا هیده‌ماسا و دختر اودا نوبوناگا بود. شوهر وی به خاندان اودا خدمت می‌کردند. وی به علت مرگ زودهنگام همسرش فرزندی از خود نداشت.

خانواده ویرایش

منابع ویرایش