تشدید مغناطیسی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تشدید مغناطیسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: