تشنگی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

تشنگی احساس نیاز به نوشیدن است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: