تصمیم‌گیری بر اساس اجماع

تصمیم گیری جمعی با هدف یا به شرط رضایت تمامی اعضا

تصمیم‌گیری بر اساس اجماع (انگلیسی: Consensus decision-making) فرآیندهای تصمیم‌گیری گروهی است که در آن شرکت کنندگان پیشنهادهایی را با هدف یا الزام پذیرش توسط همگان توسعه می‌دهند و در مورد آنها تصمیم می‌گیرند. تمرکز بر ایجاد توافق ابر اکثریت و پرهیز از نظر غیرمولد، اجماع را از اتفاق‌آرا متمایز می‌کند، که نیاز به حمایت همه شرکت‌کنندگان از یک تصمیم دارد.

مرتبط با موضوع است در مقاله دیگر با زبان‌های دیگر استفاده شده‌است

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش