تصویر و واقعیت مناقشه اعراب و اسرائیل

تصویر و واقعیت مناقشه اعراب و اسرائیل کتابی است نوشته نورمن فینکلشتاین یهودی زاده و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون.

تصویر و واقعیت مناقشه اعراب و اسرائیل
Image and Reality of the Israel–Palestine Conflict, first edition.jpg
زبانانگلیسی
موضوع(ها)مناقشه اعراب و اسرائیل
گونه(های) ادبیتاریخ، علوم سیاسی
تاریخ نشر
۱۹۹۵ میلادی

موضوعویرایش

موضوع این کتاب در مورد مناقشه اعراب و اسرائیل است. نویسنده در این کتاب روایت‌های مشهور تاریخی مناقشه اعراب و اسرائیل را از دیدگاه نویسندگانی مانند «جوان پیترز» (Joan Peters)، بنی موریس (Benny Morris)، آنیتا شاپیرا (Anita Shapira) و ابا ابن (Abba Eban) مورد بررسی قرار داده است.

این کتاب در اصل رساله دکتری فینکلشتاین است که در پاسخ به ادعاهای مطروحه در کتاب «جوان پیترز» (Joan Peters) با عنوان «از ازل: منشأ مناقشه اعراب و اسرائیل بر سر فلسطین» نگاشته شده‌است. رساله او در ساله ۲۰۰۳ به عنوان کتاب چاپ شد.

پیترز در این کتاب به بررسی تاریخ جمعیت‌شناختی فلسطین پرداخته است. مطالعات جمعیت‌شناختی نشان داده‌اند که در زمان حکمرانی عثمانی بر فلسطین ۹۴ درصد از جمعیت آن را اعراب تشکیل می‌دادند، اما این ترکیب جمعیتی با مهاجرت صهیونیست‌ها برهم خورد. پیترز این یافته‌ها را به صورتی رادیکال به چالش کشیده و مدعی است که ساکنین کنونی فلسطین بازماندگان و نوادگان اعرابی هستند که در اوایل قرن ۱۹ به این سرزمین مهاجرت نموده‌اند. مهاجرتی که در زمان قیمومیت انگلستان نیز ادامه یافت.

پیترز معتقد است آنچه که از آن به عنوان مسئله پناهندگان فلسطینی یاد می‌شود در حقیقت یک مبادله جمعیتی است که از جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۴۸ ناشی گشته است؛ بنابراین وی واقعیت مالکیت تاریخی اعراب بر فلسطین را رد می‌کند.

فینکلشتاین در رساله خود پرده از بسیاری از تناقضات کتاب پیترز برداشته‌است، به گونه‌ای که علی‌رغم استقبال گسترده اولیه از این کتاب، به علت افشاگری‌های فینکلشتاین دیگر به عنوان یک منبع تاریخی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.[۱]

منابعویرایش

  1. Finkelstein, Norman G. (2003). Image and reality of the Israel-Palestine conflict (2nd ed. ed.). London: Verso. p. 174. ISBN 1-85984-442-1. Retrieved 15 August 2014. Although Israel does 'recognize Palestinian water rights in the West Bank', these rights do not include the 'ownership of the water', which will be the subject to the permanent status negotiations. Indeed, Israel already claims the legal title to most of the West Bank water on the basis of 'historic usage'. That is, having stolen Palestinian water for nearly three decades, Israelis now proclaim it is theirs.